VALENTIJN, DE BISSCHOP DIE STIEKEM JONGE PAARTJES TROUWDE

Over wie Valentijn precies was, zijn verschillende verhalen in omloop maar het meest aannemelijk is dat het gaat om bisschop Valentinus van Terni. Valentinus werd in de derde eeuw na Christus geboren in de buurt van Rome. Hij bekeerde zich tot het christendom, werd priester en later benoemd tot bisschop. Het was in de tijd van Claudius II, een machtige keizer die de touwtjes strak in handen hield. Deze keizer beschikte over een groot leger dat ervoor moest zorgen dat hij aan de macht bleef. De soldaten in het leger werden aan strenge regels onderworpen.
Een ervan was dat er niet mocht worden getrouwd.
Je zou maar eens afgeleid worden van je taak: de keizer op z’n troon houden. Maar op een dag, zo wil de legende, kreeg bisschop Valentius bezoek van een soldaat en een vrouw. De twee jonge mensen wilden in de echt verbonden worden.

Bisschop Valentijn

Er is niks op tegen om op Valentijn jezelf een cadeautje te geven.

De bisschop vond de liefde belangrijker dan de wetten van de keizer en deed wat er van hem gevraagd werd.
Hij huwde het jonge paar. Dit ging al gauw als een vuurtje rond. En steeds meer stelletjes meldden zich bij de bisschop om te trouwen.
Uiteindelijk werd het de bisschop fataal. Hij werd gearresteerd en ter dood veroordeeld.
In de gevangenis kwam er een bewaarder naar hem toe die vertelde over zijn blinde dochter. Hij vroeg of de bisschop haar kon genezen maar dat kon de bisschop helaas niet. Hij zorgde nog wel voor een medicijn maar ook dat hielp niet.
Op 14 februari werd bisschop Valentinus onthoofd zoals de keizer had bepaald.
Op diezelfde dag kreeg het blinde meisje een brief. Ze wist niet van wie de brief kwam, maar toen ze hem openmaakte viel er een gele bloem uit. Ze pakte de bloem op en kon weer zien. Ze kon dus ook zelf lezen wie de afzender was. Valentinus had haar de brief gestuurd.
Of het nu waar is of niet (ik denk persoonlijk van niet-:), het verhaal blijft een mooie verklaring van Valentijnsdag. Overigens begon de traditie pas in de negentiende eeuw echte vormen aan te nemen, in Engeland trouwens.
In de Victoriaanse tijd vierde kuisheid hoogtij en je gloedvolle liefdesverklaring kon je maar beter voor je houden.
Dus deed je dat anoniem op een kaartje. En zo begon de opmars van Valentijn. Rond 1840 namen de Engelsen het fenomeen mee naar Amerika en in 1847 vond de eerste massaproductie van Valentijnskaarten plaats. In Amerika groeide het uit tot een belangrijke feestdag, ook voor de commercie natuurlijk. De chocoladefabrikanten, juweliers en bloemisten niet te vergeten, zien hun omzet die dag met sprongen omhoog gaan. Inmiddels is Valentijn de oceaan overgestoken en ook bij ons binnengewaaid.
En daar is niets op tegen, want het is altijd leuk om een cadeautje te krijgen (of jezelf er eentje te geven!) zo halverwege februari. Toch de saaiste maand van het jaar.